COVID-19 Zasady bezpieczeństwa

 • Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 • Należy poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała oraz każdorazowo po przyjściu do hostelu umyć i zdezynfekować ręce .
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
 • W częściach publicznych należy poruszać się w maseczkach i przestrzegać wymaganego dystansu między osobami, minimum 2 metry.
 • W obiekcie może przebywać ograniczona liczba gości .
 • Bezwzględny zakaz przebywania w Hostelu Babel osób tam niezakwaterowanych.
 • Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania przyjmowania gości w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia
 • Obowiązuje klauzula wyłączenia odpowiedzialności Hostelu Babel we Wrocławiu: klauzula wyłączenia odpowiedzialności za następstwa zdrowotne za ewentualne zakażenie się Covid-19 w trakcie pobytu.
 • W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie innych, gość nie może przyjeżdżać do naszego obiektu, jeśli jest na kwarantannie, miał kontakt z chorym na Covid-19 lub ma podejrzenie zakażenia. Mając wyraźne objawy zakażenia, obsługa domu nie zezwoli takiej osobie na pobyt.
 • Na czas ozonowania lub naświetlania lampą UVC, goście mogą być poproszeni o udostępnienie pokoju.
 • Rezerwacja pobytu jest równoznaczna ze zgodą na powyższe zasady.
 • Serdecznie Zapraszamy Babel Hostel – doba hostelowa godz. 14.00 – 10.00.

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Jeśli gość mieszka w hostelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Spread the love